Specialisten på trygghetslarm i särskilt boende och i hemmet

Phoniro_System_partner

Lincom AB har specialiserat sig på trygghetslarm i särskilt boende och i egna hemmet. Vi erbjuder tjänster och produkter till alla förekommande arbeten inom trygghetslarm. Vi har över 15 års erfarenhet av installationer. Vi har även utökat vårt sortiment med digital nyckelhantering till både egna hem och särskilt boende. Vi erbjuder kommuner samt företag kundspecifika lösningar gällande trygghetslarm från våra samarbetspartners Caretech och Phoniro systems. Genom vår välutbildade personal tillhandahåller vi service dygnet runt via fjärrprogrammering eller platsbesök.

Produkter och tjänster som vi erbjuder inom trygghetslarm

Digital nyckelhantering

Nyckelfri hemtjänst eller en nyckelfri miljö i olika typer av äldreboenden.

Tid- och insatsuppföljning

Kvalitetssäkring av hemtjänst och särskilda boenden. Registrerar besök, besökstid, typ av insats samt vem som utfört besöket.

Larm

Ger möjlighet till central administration och övervakning av larmhändelser och drift i realtid. För trygghetslarm i både eget och särskilt boende.

Dokumentation

Dokumentera med digital penna eller mobiltelefon i hemtjänst, särskilt boende, inom funktionhindersområdet eller hemsjukvården.

Analys

Information från Phoniro Care kan enkelt filtreras, vridas och brytas ned på detaljnivå. Ta fram specifika nyckeltal, kvalificerade beslutsunderlag samt analysera och följ upp verksamheten.

E-hälsa

Hälsodagboken utgår från att patienten för en hälsodagbok i hemmet. Informationen förs över till ett centralt system. Vårdgivaren förses på detta sätt kontinuerligt med information om patientens hälsotillstånd.

Integration

Phoniro Care har en väluppbyggd integrationsmodul