Nyckelfritt Äldreboende

Nyckelhantering är ett stort och kostsamt problem i olika typer av särskilda boenden. Med Phoniros boendelås är dörren alltid upplåst för rätt person. Det ökar tryggheten för de boende samt ger kommunen en effektivare, säkrare och modernare verksamhet. Samtidigt värnar man om den boendes personliga integritet. Det är vanligt att de boende har svårt att hantera nycklar för att låsa om sig. Samtidigt bör dörrarna hållas låsta för att undvika att de boende när som helst går in hos varandra eller att obehöriga personer kommer in. Det är mycket tidskrävande för personalen att hjälpa de boende att låsa och låsa upp sina dörrar. Med Phoniros boendelås kan de boende själva komma in utan att behöva hantera konventionella nycklar.

Enkelt och säkert

Med Phoniros boendelås ersätts den mekaniska nyckeln med en digital nyckel i form av en aktiv RFID tagg för både de boende och personalen. Låsenheten monteras utan åverkan på utsidan av dörren och påverkar inte dörrens brandklassning. Monteringen är mycket enkel och låsenheten kan vid behov enkelt flyttas till en annan dörr. Systemet administreras med fördel centralt från Phoniro Care eller lokalt på det enskilda boendet. Om Phoniros larmsystem installeras kan personalen hantera upplåsning även med larmtelefonen. I det administrativa programmet kan kriterier programmeras individuellt för vilka dörrar var och en ska vara behörig att öppna samt under vilken tidsperiod.

Funktionalitet

Låsenheten aktiveras när en behörig tagg finns i närheten. När dörrhandtaget trycks ned är låset redan upplåst. Alternativt öppnas låset med en knapptryckning på personalens larmtelefon. Säkerheten är mycket hög då varje tagg har en unik identitet. Om personalen hanterar låsen genom larmtelefonerna används personliga koder där personalen använder användarnamn och lösenord för att verifiera sin behörighet.