Ett komplett trygghetslarm för alla boendeformer.

Phoniro Larmsystem 5000 passar både det lilla gruppboendet, det stora äldreboendet och den stora vårdcentralen. Internsystemet kan fås med eller utan talkommunikation och ett stort urval av presentationsenheter; olika displayer för rum och korridorer, och bärbara eller fasta larmgivare av olika slag kan integreras i systemet. Flera samverkande radiomottagare ger full täckning i hela byggnaden.

Systemet kan hantera normalanrop, nödanrop, brandlarm, planerad närvaro och närvaro efter anrop. Larmmottagning hanteras i fritt valda, tidsstyrda grupperingar exempelvis dag, eftermiddag och natt. Vi erbjuder även en dokumenterad larmkedja. Alla larm och händelser loggas och i efterhand kan information fås om allt som hänt; från vem som larmat till att personalen hjälpt brukaren och lämnat rummet.

Larmsystem 5000 innefattar hårdvara och mjukvara som förenar modern teknik med värme, närhet och omtanke. Det gemensamma är den avancerade teknik som döljs bakom ett enkelt, lättskött gränssnitt för att behålla känslan av att boendet är ett hem.

Larmsystem 5000 ger trygghet och säkerhet överallt i hela boendet – även utomhus. Med enkel, fungerande teknik för larm och kommunikation mellan personal och vårdtagare blir personalens arbete också enklare samtidigt som vårdtagarna får hjälp snabbare. Med andra ord lite lugn och ro för såväl brukaren och anhöriga som för personalen inom omsorgen.